Skip to main content

Table 2 Psychotropic medication

From: Omega-3 fatty acids in bipolar patients with a low omega-3 index and reduced heart rate variability: the “BIPO-3” trial

  Omega-3 (n = 23) Corn oil (n = 19)
Quetiapine n = 13 n = 13
Olanzapine n = 4 n = 1
Risperidone n = 1 n = 0
Haloperidol n = 0 n = 1
Aripiprazole n = 2 n = 1
Melperone n = 1 n = 0
Prothipendyl n = 1 n = 0
Lithium n = 5 n = 5
Valproate n = 4 n = 7
Lamotrigine n = 4 n = 9
Lorazepam n = 2 n = 1
Diazepam n = 1 n = 0
Zopiclone n = 3 n = 0
Venlafaxine n = 0 n = 4
Mirtazapine n = 0 n = 1
Escitalopram n = 0 n = 2
Sertraline n = 1 n = 0
Fluoxetine n = 1 n = 0
Trimipramine n = 0 n = 1
Agomelatine n = 1 n = 0
Citalopram n = 1 n = 0
Duloxetine n = 1 n = 0
Doxepin n = 1 n = 0
Pregabalin n = 1 n = 0
No medication n = 2 n = 0
No data n = 3 n = 0